15. september 2016

Mentorstøtte til psykisk sårbare voksne

For ledige eller sygemeldte borgere som har, eller har haft psykisk sygdom, kan troen på en plads på arbejdsmarkedet synes meget langt væk. For disse borgere kan en mentor være en hjælp til at genfinde motivationen og troen på, at det kan lykkes at blive inkluderet på arbejdsmarkedet.

 

saabarevoksneover302014.jpg

 

Hent folder. Klik her.

 

Mentoren kan eksempelvis støtte borgeren i deltagelse i de tilbud, kommunen giver for at knytte borgeren til arbejdsmarkedet samt støtte op omkring eventuel behandling.

DSI NETTET tilbyder højt kvalificerede mentorer med specialiserede kompetencer indenfor psykiske sygdomme og social udsathed. Mentoren har en socialfaglig, sund- hedsfaglig eller pædagogisk baggrund, diverse efteruddannelser samt bred erfaring fra det socialpsykiatriske område.
 
Støtten vil blive individuelt tilrettelagt og løbende justeret, så den matcher den en- kelte borgers behov og udvikling. Mentorstøtten kan desuden ydes sideløbende med andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
 


Administrationen
Jægersborgvej 19, 1.
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 87 35 83