29. december 2016

Netværk?

DSI NETTET ønsker at understrege vigtigheden af etableringen af et godt samarbejde med netværket omkring borgeren, hvor familie, venner og lignende bliver mødt med åbenhed og respekt med udgangspunkt i vores værdier: nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed

 

Vi betragter som udgangspunkt netværket til mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed som betydningsfulde samarbejdspartnere, der er en vigtig part i borgerens liv. De besidder viden, ressourcer og erfaringer, som er betydningsfulde at inddrage i samarbejdet i den psykosociale indsats omkring borgeren.

 

Erfaringen viser, at det påvirker hele familien, når et familiemedlem bliver diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose. Ikke blot er det et chok men også et nyt liv, hvor alle familiens medlemmer skal lære at navigere på ny. Det kan trække lange veksler på en familie at være pårørende. Derfor er det vigtigt, at familien bliver lyttet til - men også at familien drager omsorg for hinanden og at man selv er god til at sige fra eller meddele, når man ikke kan mere.
Som familie vil man utvivlsomt støde på et hav af situationer, som skal takles. De fleste forældre gør det så godt de kan, og læser sig måske til mange oplysninger om sygdommen, hvilket er en rigtig god ide. Men man kan ikke læse sig til alt, for ofte kan det være små konflikter i dagligdagen, der fylder meget, og her kan faglitteraturen ikke komme de pårørende til udsætning.


Nedenstående er links, der henviser til forskellige organisationer, som arbejder med relationen mellem psykisk syge og sårbare - pårørende - de professionelle.

 

Bedre Psykiatri

 

Bedre Psykiatri Ungdom

 

SIND

 

Psykisk Sårbar

Administrationen
Jægersborgvej 19, 1.
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 87 35 83