15. juni 2015

Botilbuddet Jyllingevej i Rødovre

Botilbuddet i Rødovre er et botilbud efter Servicelovens §107 til yngre borgere (18-35 år) med psykiske sygdomme.

 

Botilbuddet er beliggende i en ældre villa i gåafstand til Rødovre Centret samt offentlig transport. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer fra 11 - 19 m2. Huset indeholder i stueplan et lyst køkken-alrum med udgang til terrasse og have, 2 beboerværelser samt badeværelse. På 1. Sal er der 3 beboerværelser. Villaens kælder indeholder toilet/badeværelse, vaske/tørre/fyrrum, personalerum, samtale/opholdsrum og et opmagasineringsrum.

 

Normeringen er på 77 timer pr. uge fordelt på 3 medarbejdere.


Aktuelt er der personaledækning alle hverdage om morgenen samt tre aftener om ugen til kl. 19 med støtte til fælles måltider. Der sker løbende en tilpasning af personaledækningen i forhold til beboergruppens behov. Der kan laves individuelle aftaler med beboerne, hvis der forekommer ledsagefunktioner uden for den faste personaledækning eller hvis der i perioder er behov for yderligere støtte. I nogle tilfælde kan en tillægsbevilling fra kommunen blive nødvendig.

 

Faglig referenceramme
Indsatsen er funderet på en recoveryorienteret rehabiliterings tankegang, hvor målet er at tilbyde en målrettet, koordineret og sammenhængende indsats for beboeren. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes §141 handleplan, som enten følger beboeren ved indflytning eller bliver udarbejdet i forløbet. Indsatsen beskrives og udmøntes i den individuelle pædagogiske handleplan.


Der er fokus på, at beboeren er i centrum af sin egen proces, og føler sig inddraget og så ansvarlig for eget liv som muligt. Udover anvendelse af løbende feedback fra beboerne bliver alle beboere på skift inviteret med til supervision med medarbejderne. Dette for at få beboerens egne tanker og ideer i spil for en fælles refleksion, som danner grundlag for målene i den pædagogiske handleplan, hvilket er med til at beboeren får skabt et nyt og handlekraftigt billede af sig selv.


Den narrative tankegang og metode er central i arbejdet med at genopbygge en ny og positiv identitet hos den enkelte beboer som ligeværdig medborger. Mange har negative identitetsfortællinger som dominerer deres tanker om, hvem de er og hvad de kan. Narrative samtaler er med til at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet.


Den kognitive tilgang anvendes i gruppeforløb om aktiviteter og livsstil og fokuserer på ændring af tænkning og adfærd gennem små, men målbare skridt. Her arbejdes med at den enkelte analyserer egne aktiviteter og erfarer betydningen af dem for derved at kunne fokusere på de aktiviteter, der har positiv indflydelse på deres egen sundhed og livskvalitet.

 


Jyllingevej
Jyllingevej 193
2610 Rødovre