15. februar 2013

Virksomheden Hjorten

Virksomheden Hjorten er et beskæftigelsestilbud for 8 Lyngby - Taarbæk borgere. Medarbejderne ansættes i beskyttet beskæftigelse. Virksomheden har organisatorisk base sammen med Samværs- og aktivitetsstedet Hjorten, men råder selv over et frokost/møderum i kælderen hos DSI NETTET's administration.

 

Virksomheden har desuden en bus, der kan bringe medarbejderne rundt til de forskellige arbejdssteder.

 

Jobspor
Virksomheden Hjorten kan indtil videre tilbyde arbejde inden for 3 forskellige jobspor:

  • Have/sjaksporet - der arbejder mandag og tirsdage mellem kl. 10 - 14
  • Køkkensporet - der arbejder mandage og onsdage mellem kl. 10 - 14
  • Kontorsporet - der arbejder tirsdag eller fredage mellem kl. 10 - 14

               

arbejde1

                                                    arbejde2

Målgruppe
Medarbejderne er førtidspensionister med en psykisk sygdom/sårbarhed, hvor sygdommen/sårbarheden griber så meget ind i den pågældendes funktionsniveau, at

en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked ikke umiddelbart er forestående. Arbejdstilbuddet er en mulighed for at afprøve egne arbejdsevner , samt afprøve muligheder for en tilbagevenden til eller indtræden på arbejdsmarkedet på særlige vilkår.

Personale
Tre medarbejdere fra Samværs - og aktivitetsstedet Hjorten fungerer som arbejdsledere i Virksomheden. De tre ledere har hovedansvar for hvert deres jobspor, men supplerer hinanden som arbejdsledere og i det faglige arbejde i den udstrækning kompetencerne er tilstede.

Arbejdsopgaver

  • Have/sjaksporet udfører forskelligt havearbejde som græsslåning, lugning, klippe hæk, beskære og plante.
  • Køkkensporet sørger for indkøb og tilberedning af mad til Cafeen i Hjorten om mandagen og onsdagen.
  • Kontorsporet udfører kontoropgaver for Virksomheden, samt forefaldenent kontorarbejde for DSI NETTET's administration. I kontorsporet er også ansat et postbud, der sørger for postomdelingen til DSI NETTET I's forskellige afdelinger.


Formålet med arbejdstilbuddet
Målet for Virksomheden Hjorten er at give psykisk syge/sårbare mulighed for at skabe sig et udviklende arbejdsliv. Vi tilbyder derfor et arbejdsmiljø, hvor det er muligt at deltage på trods af det handicap, som har bevirket, at man ikke - eller ikke på nuværende tidspunkt - kan klare et arbejde på det almindelige arbejdsmarked.


Vi yder støtte til at udvide og udvikle såvel den enkeltes arbejdsevne som arbejdsbetingelser.

Arbejdstider
Arbejdstiderne er forskellige. De afhænger bl.a. af hvilket jobspor man arbejder i. Medarbejderne kan vælge at arbejde en eller flere dage, samt vælge at arbejde halve eller hele dage. Ofte arbejdes der i mindre teams på 1- 3 pr. jobspor.

Personalemøder
Der afholdes faste personalemøder i de forskellige jobspor, og hvert kvartal holder Virksomheden et samlet personalemøde.


Evaluerings/ MUS-samtaler:
To gange årligt holdes evalueringssamtaler, hvor der drøftes udviklingsmuligheder i forhold til at komme fra beskyttet til støttet beskæftigelse.

Løn
Medarbejderne skal være indstillet på en kortere ulønnet praktik inden ansættelsen i beskyttet beskæftigelse. Ansættelsen sker i henhold til Servicelovens § 103, hvor lønnen udgør 15- 25 kr. pr. time.

Hjorten
Hjortholmsvej 3
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 87 35 34 (kontor)
Tlf: 45 87 11 56 (værestedet)