3. februar 2014

Idrætskoordinator IF Limone

DSI NETTET modtog i maj 2007 tilsagn om midler fra Socialministeriets
pulje Det Fælles Ansvar 2 til en projektperiode på 4 år. Kommunen
støttede denne ansøgning.


Projektmidlerne blev søgt til:

 

  • at etablere et lettilgængeligt idrætstilbud for alle interesserede borgere med en sindslidelse i LTK
  • at idrætstilbuddets aktiviteter fremmer den enkeltes udvikling fysisk, psykisk og socialt.
  • at etablere arbejdsplader for sindslidende


Et let tilgængeligt idrætstilbud kan skabe mere struktur på hverdagen, give mulighed for en meningsfuld beskæftigelse i samvær med andre, skabe udvikling mod en sundere livsstil og et mere aktivt livet. Idrætstilbuddet med dets alsidige og sundhedsfremmende
aktiviteter medvirker til at målgruppen bliver mere bevidst om egne
ressourcer og grænser. Evnen til at træffe personlige valg og at tage
ansvar for eget liv styrkes. Etableringen af idrætstilbuddet har til hensigt at åbne op for
forskellige jobmuligheder for deltagere i projektet, f.eks som instruktør, holdleder eller andet.

 

Etablering af IF LIMONE

IF LIMONE blev i samarbejde med DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) dannet ved en stiftende generalforsamling d. 3. septemeber 2007.
Navnet IF LIMONE står for Idrætsforeningen Lyngby Idræt, Motion Og NEtværk.


LIMONES idrætstilbud

Der tilbydes forskellige aktiviteter alle ugens hverdage. Aktiviteterne støttes af personale fra alle samarbejdspartnere i socialpsykiatrien i LTK. Medlemskontingent 400,- kr pr. år pr. 1.3.11

Niels Esbech
Ergoterapeut (Idrætskoordinator)
Mobil: 23 96 47 00